Privacyverklaring Espresso Expert

1. Inleiding

Espresso Expert respecteert de privacy van alle gebruikers van haar site en draagt er zorg voor dat de persoonsgegevens die je verstrekt vertrouwelijk worden behandeld. Espresso Expert ziet het dan ook als haar verantwoordelijkheid om jouw privacy te beschermen en laat je in deze privacyverklaring weten welke gegevens worden verzameld als je onze website gebruikt, waarom deze gegevens worden verzameld en hoe hiermee jouw gebruikservaring kan worden verbeterd.

2. Contactgegevens:

 

Espresso Expert
(geen bezoekadres!)
E-mailadres: klantenservice@espresso-expert.nl

3. Persoonsgegevens die wij verwerken

 

Espresso Expert verwerkt jouw persoonsgegevens doordat je gebruik maakt van onze diensten en/of omdat je deze gegevens zelf aan ons verstrekt. Hieronder vind je een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

– Voor- en achternaam
– Adresgegevens
– Telefoonnummer
– E-mailadres
– Betaalgegevens
– Overige persoonsgegevens die je actief verstrekt, bijvoorbeeld door een profiel op onze website aan te maken, door onze website te bezoeken of door berichten naar ons te sturen.  

 

4. Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken

Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over website bezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als je er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via klantenservice@espresso-expert.nl, dan verwijderen wij deze gegevens.

5. Doel en grondslag van de verwerking van persoonsgegevens

 

Espresso Expert verwerkt jouw persoonsgegevens op basis van een overeenkomst die je met ons sluit. Persoonsgegevens worden gebruikt voor de volgende doelen:

– Het afhandelen van de bestelling en de betaling
– Verzenden van onze nieuwsbrief
– Om goederen te bezorgen
– Jou te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren

 

6. Bewaartermijnen

 

Espresso Expert bewaart jouw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor jouw gegevens worden verzameld. Wij hanteren de volgende bewaartermijn voor persoonsgegevens:

De persoonsgegevens die we verzamelen voor het afhandelen van een bestelling bewaren we gedurende de wettelijk vastgestelde termijn van 7 jaar. 

De persoonsgegevens die we verzamelen voor het kunnen onderhouden van de klantcontacten bewaren we gedurende 7 jaar na het laatste contact dat er met ons is gelegd. In het geval dat je ons gevraagd hebt persoonsgegevens te verwijderen, worden deze gegevens uiteraard eerder verwijderd.    

 

7. Delen van persoonsgegevens met derden

 

Espresso Expert verkoopt jouw gegevens niet aan derden en zal deze uitsluitend verstrekken aan derden indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met jou of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Om onze dienstverlening te kunnen uitvoeren werken wij samen met diverse partijen; 

  • op het gebied van digitale diensten zoals de hosting, onderhoud en ondersteuning van onze websites en applicaties;
  • op het gebied van distributie- en logistiek, zoals DHL, GLS, PostNL en Sandd.

De beveiliging en vertrouwelijke verwerking van jouw gegevens is geregeld in afspraken die met deze partijen zijn gemaakt en die zijn vastgelegd in algemene voorwaarden en overeenkomsten. Espresso Expert blijft verantwoordelijk voor de verwerking van jouw persoonsgegevens die in onze opdracht plaatsvindt.

8. Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken

 

Espresso Expert gebruikt functionele, analytische en tracking cookies. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen in de browser van een computer, tablet of smartphone. Espresso Expert gebruikt cookies met een puur technische functionaliteit. Deze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en dat bijvoorbeeld voorkeursinstellingen onthouden worden. Deze cookies worden ook gebruikt om de website goed te laten werken en deze te kunnen optimaliseren. Daarnaast plaatsen we cookies die het surfgedrag bijhouden zodat we op maat gemaakte content en advertenties kunnen aanbieden. Bij jouw eerste bezoek aan onze website hebben wij je al geïnformeerd over deze cookies en hebben we jouw toestemming gevraagd voor het plaatsen ervan. Je kunt je afmelden voor cookies door jouw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kun je ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van jouw browser verwijderen. Zie voor een toelichting: https://veiliginternetten.nl/themes/situatie/cookies-wat-zijn-het-en-wat-doe-ik-ermee/

9. Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

Je hebt het recht om persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heb je het recht om bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door Espresso Expert. Je kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering of bezwaar met betrekking tot verwerking van jouw persoonsgegevens sturen naar klantenservice@espresso-expert.nl.

We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op jouw verzoek. Espresso Expert wil je er tevens op wijzen dat je de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

10. Beveiliging van persoonsgegevens

 

Espresso Expert neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende organisatorische en technische maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als je het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met onze klantenservice via klantenservice@espresso-expert.nl.

11. Wijzigingen

Deze privacy verklaring is afgestemd op het gebruik van en de mogelijkheden op deze site. Eventuele aanpassingen en/of veranderingen van deze site, kunnen leiden tot wijzigingen in deze privacy verklaring. Het is daarom raadzaam om regelmatig deze privacy verklaring te raadplegen.

 

12. Beoordelingen WebwinkelKeur

Wij verzamelen reviews via het platform van WebwinkelKeur. Als je een review achterlaat via WebwinkelKeur dan ben je verplicht om je naam, woonplaats en e-mailadres op te geven. WebwinkelKeur deelt deze gegevens met ons, zodat wij de review aan jouw bestelling kunnen koppelen. WebwinkelKeur publiceert jouw naam en woonplaats eveneens op de eigen website. In sommige gevallen kan WebwinkelKeur contact met je opnemen om een toelichting op jouw review te geven. In het geval dat wij je uitnodigen om een review achter te laten delen wij jouw naam en e-mailadres met WebwinkelKeur. Zij gebruiken deze gegevens enkel met het doel je uit te nodigen om een review achter te laten. WebwinkelKeur heeft passende technische en organisatorische maatregelen genomen om jouw persoonsgegevens te beschermen. WebwinkelKeur behoudt zich het recht voor om ten behoeve van het leveren van de dienstverlening derden in te schakelen, hiervoor hebben wij aan WebwinkelKeur toestemming gegeven. Alle hierboven genoemde waarborgen met betrekking tot de bescherming van jouw persoonsgegevens zijn eveneens van toepassing op de onderdelen van de dienstverlening waarvoor WebwinkelKeur derden inschakelt.